IT storitve

Prodaja

Naša prednost je v tem, da smo osredotočeni na posameznika in na posamezni projekt, kar pri masovni prodaji ni mogoče.

Servis

Servisiramo in vzdržujemo vašo strojno in programsko računalniško opremo ter vam svetujemo in omogočamo čim bolj nemoteno uporabo informacijske tehnologije.

Vzdrževanje

Vseh težav, ki jih imate z IT tehnologijo, se lotimo v najkrajšem možnem času storitev pa opravimo kakovostno in prijazno.

STRANKE